• نمایش صفحه شماره 1
 • یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران –  17 و 18 اسفند ماه 1395: 

  محوری های همایش:                                                                                                                                                                                           

  1- ریز دیرینه شناسی  2- دیرینه شناسی بی مهرگان   3- دیرینه شناسی مهره داران 

  4- دیرینه شناسی گیاهی  5- دیرینه شناسی دانه­ های گرده  6- دیرینه شناسی اثر فسیل­ها

  7- انقراض و عوامل کنترل کننده آن  8- بوم شناسی دیرینه 9- جغرافیایی زیستی دیرینه 

  10- چینه نگاری زیستی  11- چینه نگاری سنگی  12- چینه نگاری ایزوتوپی 13- زمین باستان شناسی                                                                                         

  برگزارکنندگان: انجمن دیرینه شناسی ایران – دانشگاه پیام نور طبس

  مکان برگزاری: طبس، دانشگاه پیام نور طبس

  دبیرخانه همایش: مشهد - میدان آزادی -  پردیس دانشگاه فردوسی

   دانشکده علوم - گروه زمین شناسی

  تلفن تماس با دبیرخانه: 38804143 - 051  

  وب سایت همایش: www.paleos.ir

  ایمیل: info.irps@gmail.com

   

   

  سی و پنجمین همایش علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در صفحۀ دوم

  1 2 3