کتابخانه:

کتابخانه مرکز با مساحتی بالغ بر 24 متر مربع دارای حدود 2200 جلد کتاب و گزارش و آرشیو کاملی از نقشه های زمین شناسی و توپو گرافی استان و بخش های وسیعی از کشور است که در حال حاضر پاسخگوی دانشجویان و سایر کاربران می باشد.

لیست کتب انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ذیل آمده است برای مشاهده جزئیات بیشتر دانلود کنید.

لیست فروش کتاب های سازمان(1).pdf